Chia sẻ:

Tây Ninh: Lãnh đạo Đồn Biên phòng tham gia vào cấp ủy địa phương

Chính trị 08-03-2020

Điểm nổi bật của Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Lập nhiệm kỳ 2020-2025 là cơ cấu lãnh đạo hai Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu chính Chàng Riệc tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI