Tây Ninh: Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022

Thời sự 01-12-2022

Sáng 01.12, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân năm 2022. Ông Nguyễn Thành Tâm-Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Thanh Ngọc-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Tố Tuấn