Tây Ninh: Nhiều cơ sở y tế công lập thiếu thuốc, vật tư y tế

Sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, các cơ sở y tế hoạt động trở lại theo mô hình bệnh viện tách đôi, số lượng bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tăng đột biến. Tuy nhiên, trước tình hình thiếu thuốc như hiện nay đã gây áp lực không nhỏ đến các cơ sở y tế, mà còn hướng đến việc điều trị, trong đó đặc biệt là bệnh nhân nghèo, thu nhập thấp.

Tâm Giang