Tây Ninh nhiều kết quả tích cực trong công tác giảm nghèo

Xã hội 21-01-2023

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống kinh tế cho người nghèo, công tác ổn định nơi ở cho người dân cũng được các cấp, các ngành chú trọng. Thông qua các chính sách, nhiều người dân đã có được căn nhà mới vững chắc, là điểm tựa để người dân vươn lên thoát nghèo.

Nhật Quang