Tây Ninh: Nhiễu loạn thông tin quy hoạch sử dụng đất trên nhiều trang mạng

Xã hội 16-06-2022

Lãnh đạo UBND Thành phố xác định, đây là các thông tin mang tính chất đồn thổi, sai sự thật, gây nhiễu loạn thông tin về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của Nhà nước.

Quốc Sơn