Tây Ninh: Nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp

Kinh tế 03-06-2023

Sáng 2.6, tại Hội trường Tỉnh uỷ, tỉnh Tây Ninh tổ chức Diễn đàn kết nối doanh nghiệp đầu tư, phát triển hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Tây Ninh năm 2023. 

Vũ Nguyệt – Nhật Quang