Chia sẻ:

Tây Ninh nỗ lực thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Xã hội 03-10-2021

Tập trung phát triển kinh tế gắn với phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ được tỉnh Tây Ninh ưu tiên thực hiện. Qua đó nhằm ổn định đời sống kinh tế, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI