Chia sẻ:

Tây Ninh: Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ đảng viên đạt 3,4% trở lên so với dân số

Chính trị 27-10-2020

Bình quân hằng năm 90% Ðảng bộ các xã biên giới đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%.

Ngô Mẫn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI