Tây Ninh: Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

Thể thao 10-03-2024

Đây là hoạt động được tổ chức nhằm kỷ niệm 78 năm ngày Thể thao Việt Nam (27.3.1946- 27.3.2024) và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi đồng bào tập thể dục; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26.3.1931- 26.3.2024).

Đại Dương