Tây Ninh: Phát huy thế mạnh du lịch văn hoá tâm linh

Kinh tế 06-04-2024

Tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch tăng bình quân hằng năm từ 25%/năm trở lên. Trong đó, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen trở thành khu du lịch đẳng cấp của khu vực và quốc gia, là tâm điểm dẫn dắt, kết nối, lan toả du lịch địa phương và khu vực Đông Nam Bộ.

Vũ Nguyệt