Tây Ninh: Phát huy vai trò của trí thức địa phương

Sáng 2.12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức buổi toạ đàm thực trạng cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của trí thức địa phương. Buổi toạ đàm do bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp hội chủ trì.

Vũ Nguyệt