Tây Ninh phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững

Kinh tế 05-05-2024

Việc phát triển du lịch ở nông thôn sẽ hướng đến khai thác sự sáng tạo, khác biệt về văn hóa, cảnh quan sinh thái để tạo ra những sản phẩm mới phù hợp với thị trường.

Vũ Nguyệt