Tây Ninh phát triển mạnh phong trào Taekwondo

Thể thao 24-04-2024

Trong năm 2023, đội tuyển Taekwondo của tỉnh tham gia thi đấu các giải Taekwondo cụm, khu vực, toàn quốc được 48 huy chương các loại, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại Dương