Tây Ninh sơ kết, khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chính trị 11-06-2024

Sáng 11.6, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm chủ trì Hội nghị.

Tố Tuấn