Chia sẻ:

Tây Ninh: Sôi nổi các hoạt động tiếp sức mùa thi năm 2021

Xã hội 08-07-2021

Các tổ chức đoàn trong toàn tỉnh đã thành lập 24 đội thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” thu hút gần 600 tình nguyện viên tham gia.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI