Chia sẻ:

Tây Ninh: Tăng 17 bậc về Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

Chính trị 25-06-2021

Chiều 24.6, Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020 và Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của Bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI