Chia sẻ:

Tây Ninh tăng cường giải pháp ngăn chặn tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự

Pháp luật 05-03-2020

Theo thống kê từ Công an tỉnh Tây Ninh năm 2019, tình hình tội phạm toàn tỉnh xảy ra 1.138 vụ, tăng 21 vụ so với năm 2018.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI