Tây Ninh tăng cường kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh

Xã hội 09-06-2022

Trong điều kiện bình thường mới sau đại dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đều khôi phục phát triển trở lại. Theo đó, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm phục vụ cho đời sống người dân và các hoạt động sản xuất, chế biến cũng tăng cao.

Nhật Quang