Tây Ninh: Tăng cường quản lý trật tự trong xây dựng

Kinh tế 08-12-2021

Có thể nói, một trong những vấn đề nóng được dư luận quan tâm hiện nay chính là công tác quản lý trật tự xây dựng. Việc xây dựng không phép, xây dựng trên đất lúa hay lách luật nhằm xây dựng nhà ở riêng lẻ để kinh doanh đã tạo nên những hệ lụy không nhỏ cho phát triển bền vững. Đồng thời, làm ảnh hưởng đến quy hoạch chung của tỉnh Tây Ninh.

Vũ Nguyệt