Chia sẻ:

Tây Ninh: Thắp nến tri ân gần 14.000 anh hùng liệt sĩ

Chính trị 28-07-2019
Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị và nhân văn sâu sắc của tuổi trẻ cả nước nhằm tri ân, tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương để bảo vệ toàn vẹn nền độc lập của dân tộc.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI