Tây Ninh: Thêm một mùa giáng sinh an toàn, hạnh phúc

Xã hội 24-12-2021

Năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng hoà chung không khí đón mừng giáng sinh, hiện nay các giáo xứ, dòng tu và đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đang nô nức chuẩn bị cho một mùa giáng sinh an lành, hạnh phúc; đồng thời tuân thủ và bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tố Tuấn-Nhật Quang