Chia sẻ:

Tây Ninh: Thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế-xã hội

Chính trị 19-04-2020

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân yêu cầu cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cùng đồng hành, chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ quyết liệt phòng chống dịch Covid-19.

Huy Liệu

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI