Chia sẻ:

Tây Ninh: Tiếp nhận hơn 336 tấn gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

Xã hội 25-08-2021

Ngày 24.8, những chuyến xe đầu tiên vận chuyển gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia đã về đến các địa phương: Thành phố Tây Ninh, thị xã Hoà Thành và các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu và Tân Biên để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI