Chia sẻ:

Tây Ninh tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến

Xã hội 05-10-2021

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Công văn về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI