Chia sẻ:

Tây Ninh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc xin trên phạm vi toàn tỉnh

Tây Ninh tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 05 đến ngày 15/9/2021, sau đó sẽ tiếp tục tiêm khi được phân bổ vắc-xin.

Tố Tuấn

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI