Tây Ninh tổ chức Hội thảo “Giải pháp xử lý bệnh hại và phát triển khoai mì bền vững khu vực Nam bộ”

Kinh tế 25-04-2022

Ngày 22.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh phối hợp Trung tâm Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế tổ chức Hội thảo “Giải pháp xử lý bệnh hại và phát triển khoai mì bền vững khu vực Nam bộ”. Hội thảo này, nằm trong khuôn khổ dự án Thiết lập các giải pháp xử lý bệnh khoai mì tại các nước khu vực Đông Nam Á do Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia tài trợ trong giai đoạn năm 2019-2023. 

Nhật Quang