Chia sẻ:

Tây Ninh: Tổ chức Ngày hội Tiết kiệm điện 2019

Kinh tế 22-04-2019
Tại Tây Ninh nhờ áp dụng các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm trong nhân dân, cũng như tại các công sở, nên năm 2018 toàn tỉnh đã tiết kiệm được hơn 63 triệu kWh điện.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI