Tây Ninh: Tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Xã hội 03-02-2023

Thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Tố Tuấn