Tây Ninh tôn vinh 35 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu

Sáng 18.5, UBND tỉnh tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu”, “Điển hình lao động sáng tạo” và “Tài năng trẻ khoa học công nghệ” lần thứ I năm 2023.

Tố Tuấn