Tây Ninh: Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021

Kinh tế 13-01-2022

Ngày 10.01, tại Sở Công thương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đến dự lễ và trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Tây Ninh năm 2021.

Tố Tuấn