Tây Ninh: Ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Xã hội 24-02-2019

Trường hợp phát hiện ổ dịch, phải lập tức tiêu hủy ngay đàn lợn nhiễm bệnh, và những đàn lợn ở khu vực xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh, xử lý các vấn đề môi trường không cho bệnh dịch lây lan.