Tây Ninh ưu tiên cho chính quyền điện tử, chính quyền số

Tây Ninh đã triển khai các nền tảng tập trung, như: hệ thống văn phòng điện tử; nền tảng xử lý thủ tục hành chính; hệ thống hội nghị trực tuyến nâng cấp phục vụ hội nghị từ tỉnh tới xã.

Tâm Giang - Phương Thuý