Thả cá giống bổ sung nguồn lợi thuỷ sản cho hồ Dầu Tiếng

Kinh tế 29-10-2023

Mới đây, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức tổ chức thả 247.500 con cá giống xuống hồ Dầu Tiếng, gồm cá chép, mè hoa, trắm cỏ, cá tra, cá sặc rằn và tôm càng xanh.

Minh Dương