Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh: Nhiều giải pháp thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến

Chính trị 13-10-2021

Với quyết tâm cải cách hành chính tạo tiền đề chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Tây Ninh đã có nhiều cách làm mới, hiệu quả nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong công việc.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI