Thái Lan chuẩn bị giải tán Hạ viện, tiến tới tổng tuyển cử

Thế giới 20-03-2023

Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Pray-út Chan-ô-cha cho biết ông đã chuẩn bị sẵn một sắc lệnh giải tán Hạ viện nhằm tiến tới tổng tuyển cử. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc chính phủ đương nhiệm dưới sự lãnh đạo của ông Pray-út đã bước vào tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm.

BTNO