Tham gia BHYT hộ gia đình, người dân được hưởng nhiều quyền lợi khi khám chữa bệnh

Xã hội 30-12-2022

Thực tế cho thấy, BHYT đã giúp nhiều người vượt qua khó khăn về kinh tế khi không may bị ốm đau bệnh tật. Chi phí khám, chữa bệnh được BHXH hỗ trợ chi trả thực sự là “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình lúc ốm đau, tai nạn.

BTN-BHXH