Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh

Kinh tế 28-10-2022

Tây Ninh đang đứng trước cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, vì vậy lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn nhận được nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất của doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những vướng mắc. Tỉnh ngày càng hoàn thiện cơ chế chính sách, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, cạnh tranh, có tính chuyên nghiệp cao.

Vũ Nguyệt