Thành lập 7 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Trước thực tế số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, Bộ Y tế đã quyết định thành lập 7 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại 14 tỉnh, thành phố trọng điểm trong tháng 6 và 7.  

BTNO