Thành phố châu Á soán ngôi đắt đỏ nhất thế giới

Thế giới 05-12-2022

Theo báo cáo Chi phí Sinh hoạt Toàn cầu, chi phí sinh hoạt tại 172 thành phố lớn trên thế giới tăng trung bình 8,1% trong năm qua, do nhiều yếu tố ảnh hưởng như chiến sự Ukraine hay khó khăn trong chuỗi cung ứng. Theo đó, Singapore và New York đứng đầu danh sách những thành phố có mức sống đắt đỏ nhất thế giới năm 2022.

BTNO