Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh: Áp dụng hình thức đi chợ bằng phiếu

Xã hội 25-07-2021

Đối với người dân có phiếu đi chợ hợp lệ, nhân viên của chợ sẽ ghi thông tin thời gian vào chợ và thời điểm ra chợ nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, truy vết trong trường hợp cần thiết.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI