Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh: Hội thảo “Từ chính phủ điện tử đến quản trị thông minh”

Chiều ngày 10.1, UBND Thành phố Tây Ninh phối hợp với Trung tâm nghiên cứu quốc tế (SCIS), Đại học Khoa học, xã hội và nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Từ chính phủ điện tử đến quản trị thông minh”. Đây là địa phương đầu tiên trong tỉnh tổ chức hội thảo về xây dựng chính quyền điện tử, nhằm tìm ra giải pháp quản lý nhà nước hiện đại, hiệu quả và vì dân.

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI