Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh sẵn sàng cho ngày bầu cử 23.5

Thời sự 22-05-2021

Tổng số cử tri trên địa bàn Thành phố là 124.526 cử tri. Theo kế hoạch của Thành phố, đến ngày 20.5 tất cả các phường, xã hoàn thành việc phát thẻ cử tri và trang trí tại các khu vực bầu cử.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI