Chia sẻ:

Thành phố Tây Ninh: Tăng cường kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16

Xã hội 29-07-2021

Để đảm bảo việc chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn, Thành phố Tây Ninh đã thành lập 13 chốt kiểm soát phòng, chống dịch được bố trí tại các cửa ngõ ra, vào địa bàn Thành phố.

Nhật Quang

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI