Tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế trang trại bền vững

Kinh tế 09-05-2022

Với định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo hướng quy mô hàng hóa lớn để tạo sức cạnh tranh khi bước vào hội nhập. Thời gian qua, kinh tế trang trại được tỉnh quan tâm, khuyến khích phát triển. Nhiều mô hình trang trại đã có những bước phát triển ấn tượng, sản xuất hiệu quả.

Vũ Nguyệt