Thắp sáng ngọn đuốc Olympic Bắc Kinh 2022

Thể thao 20-10-2021

Thế Vận Hội mùa Đông Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 20.02.2022. Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 18.10, giờ quốc tế, ngọn lửa thiêng Olympic đã được thắp sáng trên đỉnh núi Olympia đúng theo truyền thống của Hy Lạp thời Cổ Đại.

BTNO