Thế giới kêu gọi “tiếp lửa” cho tiến trình hòa bình Trung Đông

Thế giới 21-09-2023

Cũng bên bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 78 đã diễn ra Cuộc họp cấp bộ trưởng về nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Đại diện các bên tham gia cuộc họp đều kêu gọi phải khẳng định tầm quan trọng của giải pháp hai nhà nước và “tiếp lửa” cho tiến trình hòa bình Trung Đông trong bối cảnh mọi việc gần như đang “giậm chân tại chỗ”. 

 

BTNO