Chia sẻ:

Thế trận biên phòng trên vùng biên Phước Chỉ

Pháp luật 09-09-2020

Biên giới an tâm, vững vàng, hậu phương sẳn sàng tiếp ứng. Một thế trận vững chắc trên vùng biên Phước Chỉ.

Lê Quân-Đức An

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI