Chia sẻ:

Thêm bằng chứng virus SARS-CoV-2 truyền từ dơi sang người

Trong một nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học thuộc Đại học Y Texas  của Mỹ khẳng định rất có thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ loài dơi và đã lây nhiễm sang con người. Những virus này đã có một sự thích nghi di truyền và gây ra đại dịch COVID-19.

BTNO

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI