Thí điểm gắn mã QR CODE cho cây xanh

Xã hội 25-11-2022

Những hàng cây xây tại vườn Bách Thảo - một công viên tại Hà Nội ,  đã và  đang được thí điểm gắn QR code, cung cấp thông tin cơ bản về loài cây. Đây được coi là xu thế trong thời đại công nghệ số đối với việc quản lý cây bóng mát trên địa bàn toàn thành phố.

BTNO