Thị xã Hoà Thành ra mắt, vận hành Phòng chỉ huy điều hành đô thị thông minh

Việc đưa hệ thống giám sát điều hành IOC vào vận hành sẽ giúp thị xã Hoà Thành thực hiện triệt để công tác chuyển đổi số. Đây cũng là chìa khoá quan trọng giúp địa phương thu hút đầu tư, thiết lập, xây dựng và vận hành một nền hành chính công chuyên nghiệp, hiện đại.

Vũ Nguyệt